..lär känna mig

 

 

%

Reser

%

Kommunicerar

%

Cyklar

%

Modererar

Grundare och drivkraften…

…bakom Engvall Media AB är Olof Engvall, mångårig journalist och kommunikatör. Med ledande kommunikations- och marknadsföringsbefattningar på börsnoterat programvaruföretag, reklam- och varumärkesbyrå samt senast en bank- och finansaktör bottnar övertygelsen om att kommunikation ska byggas för att skapa värde, stärka varumärken och driva affärer. Från grunden är hans verksamhet byggd på att skapa affärsnytta med PR och kommunikation.

Under 2015 var Olof Engvall engagerad som Investor Relations chef i börsförberedelserna av Skånska Byggvaror och deltog i samtliga steg för att förbereda ett bolag för publik notering. Under 2016 valdes Olof Engvall till IR-chef för att förbereda och genomföra publik notering av Edgeware AB på Small Cap Stockholmsbörsen. Tillsammans med fem år som IR-chef på ReadSoft har Olof Engvall därmed kunskaper och erfarenheter av kommunikationsarbete i noterade bolag.

10 procent av arbetstiden investerar Olof Engvall i volontärskap och ideellt arbete. Däribland är Olof styrelseledamot i Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst, Jonsters Charity och Vikens Kultur & Byaförening samt har även under flera år medverkat och sponsrat Team Rynkeby Helsingborg samt arbetat inom integrationsprojektet Välkommen till Viken.

Olof drivs personligen av att ständigt utmana sig själv och våga växa som människa. Han levererar alltid snabbt, säkert och professionellt med hög kompetens.

Engvall Media startades 2013. Alla Bolag

 

Jag startade Engvall Media för att jag är nyfiken och vetgirig. Därtill såg jag ett behov av att sprida min kommunikationsmetodik och nytta inom fler företag och verksamheter för att hjälpa fler att skapa värde med god kommunikation. Min grundinställning till kommunikationsarbete är oängsligt och rättframt.Jag förordar starkt öppenhet och mod i kommunikationsarbetet.