..tjänster som tränger genom bruset

 

 

Hitta storyn

U

Engvall Media hittar ert företags bästa berättelser och förvandlar dem till värdeskapande kommunikation och slående rubriker.

Vilka oupptäckta skatter finns hos er?

 

Formulera storyn

j

Engvall Media formulerar och vässar era mest gynnsamma berättelser så att de tränger igenom mediebruset. Oavsett kanal.

Rätt formuleringar ger ett bestående värde i ert varumärke.

 

Presentera storyn

z

Engvall Media klär era unika berättelser och budskap i ord och bild för att presentera dem i egna, förtjänade eller köpta kanaler.

Vilken är er nästa story?

 

 

Engvall Media står för

PR för redaktionell uppmärksamhet, varumärkes-och kommunikationsstrategier, budskapsformuleringar och retorik samt operativa insatser. Därtill utbildningar och träningar inom presentationsteknik, medieträning, moderatorskap och ledning av workshops.

E

Professionalitet & hög kompetens

E

Inspirerande & energirikt

Ett urval av tjänster

5

Tjänster inom investor relations

5

Produktion av årsredovisningar och delårsrapporter

5

Utveckling av pressreleaser och pressmaterial

5

Utbildningar i retorik och presentationsteknik

5

Kriskommunikation

5

Workshops

5

Massmedieutbildningar

5

Skribenttjänster

5

Video- och filmproduktion

5

Rådgivning i sociala medier

5

Moderatorskap 

5

Skapande av varumärkes- och kommunikationsplattformar